AADI GURU SRI SHANKARA JAYANTHI 2018-04-20 2018-04-20 Europe/London AADI GURU SRI SHANKARA JAYANTHI

Program Details:-

09:30 AM Sri Kubera Shiva Lingam Abhishekam 
10:00 AM Special Aradhanam for Sri Shankaracharya portrait followed by Archana
10:30 AM Sri Tanthrik Ganapathy Abhishekam
11:00 AM Sri Swarnalakshmi Homam followed by Sri Shankaracharya gaayatri mantra homam
06:30 PM Sri Devi Parashkthi Abhishekam
07:30 PM Special Archana for SRI AADI GURU SHANKARAACHARYA followed by Sri Lalitha Sahasranaamarchana

Tatooine Luke Skywalker luke@starwars.com

  • 551W.Kennett, Pontiac, Michigan , Pontiac, Michigan 48340
  • om@parashakthitemple.org
  • 248-322-4731
  • www.parashakthitemple.org

About

Program Details:-

09:30 AM Sri Kubera Shiva Lingam Abhishekam 
10:00 AM Special Aradhanam for Sri Shankaracharya portrait followed by Archana
10:30 AM Sri Tanthrik Ganapathy Abhishekam
11:00 AM Sri Swarnalakshmi Homam followed by Sri Shankaracharya gaayatri mantra homam
06:30 PM Sri Devi Parashkthi Abhishekam
07:30 PM Special Archana for SRI AADI GURU SHANKARAACHARYA followed by Sri Lalitha Sahasranaamarchana