JALAPATHA NIRMANA PRARAMBHA POOJA (BHUMI POOJA) & SRI RAMANUJA JAYANTHI 2018-04-21 2018-04-21 Europe/London JALAPATHA NIRMANA PRARAMBHA POOJA (BHUMI POOJA) & SRI RAMANUJA JAYANTHI

Program Details:-

 Sri Ganga, Cauvery, Krishna & Godavari Punya Nadis (Holy Rivers) As Jalapaatham (water falls) Along with Sri Kaashi Vishwanath & Sage Sri Agasthyar & Sri Ramanuja Jayanthi

08:40 AM Guruhora special Ashtaakshara Mahamantra Japa Homam, Sri Ramanuja Gaayatri MantraHomam followed by Sri Bhoga Srinivasa Swamy Abhishekam & Aaradhanam for Sri Ramanujaacharya Portrait
09:00 AM Sri Kubera Shivalinga Abhishekam
09:30 AM Sri Navagraha Abhishekam                                                                        
10:45 AM Shukra Hora Sri Maha Ganapathy Pooja, Punyaha Vaachanam followed by Jalapatha Nirmana Prarambha Pooja (Bhumi Pooja) Ishtika STHAPANAM (Placing 1st Brick) followed by Maha arathi for Sri Venkateswara swamy Theertha Prasaada Viniyogam, Maha Prasadam
06:00 PM Sri Lakshmi Narasimha Abhishekam
07:30 PM Sri Hanuman Chalisa followed by Archana

Tatooine Luke Skywalker luke@starwars.com

  • 551 W.Kennett, Pontiac, Michigan 48340
  • om@parashakthitemple.org
  • 248-322-4731
  • www.parashakthitemple.org

About

Program Details:-

 Sri Ganga, Cauvery, Krishna & Godavari Punya Nadis (Holy Rivers) As Jalapaatham (water falls) Along with Sri Kaashi Vishwanath & Sage Sri Agasthyar & Sri Ramanuja Jayanthi

08:40 AM Guruhora special Ashtaakshara Mahamantra Japa Homam, Sri Ramanuja Gaayatri MantraHomam followed by Sri Bhoga Srinivasa Swamy Abhishekam & Aaradhanam for Sri Ramanujaacharya Portrait
09:00 AM Sri Kubera Shivalinga Abhishekam
09:30 AM Sri Navagraha Abhishekam                                                                        
10:45 AM Shukra Hora Sri Maha Ganapathy Pooja, Punyaha Vaachanam followed by Jalapatha Nirmana Prarambha Pooja (Bhumi Pooja) Ishtika STHAPANAM (Placing 1st Brick) followed by Maha arathi for Sri Venkateswara swamy Theertha Prasaada Viniyogam, Maha Prasadam
06:00 PM Sri Lakshmi Narasimha Abhishekam
07:30 PM Sri Hanuman Chalisa followed by Archana