SRI AYYAPPA MANDALAABHISHEKAM 2017-03-26 2017-03-26 Europe/London SRI AYYAPPA MANDALAABHISHEKAM

Program Details:

09:15 AM SHUKRA HORA SRI DHARMA SHAASTHA MOOLA MANTRA HOMAM  FOLLOWED BY MAHAABHISHEKAM,PADI PUJA ,MAHAARATHI PRASADA VINIYOGAM

Tatooine Luke Skywalker luke@starwars.com

  • Sunday, Mar 26,2017
  • 551W.Kennett, Pontiac, Michigan 48340

  • om@parashakthitemple.org
  • 248--32-2-4731
  • www.parashakthitemple.org

Description

Program Details:

09:15 AM SHUKRA HORA SRI DHARMA SHAASTHA MOOLA MANTRA HOMAM  FOLLOWED BY MAHAABHISHEKAM,PADI PUJA ,MAHAARATHI PRASADA VINIYOGAM