SRI AYYAPPA MANDALAABHISHEKAM

flyers

Program Details:

09:15 AM SHUKRA HORA SRI DHARMA SHAASTHA MOOLA MANTRA HOMAM  FOLLOWED BY MAHAABHISHEKAM,PADI PUJA ,MAHAARATHI PRASADA VINIYOGAM