SRI DEVI VARAHI AMBIKA HOMAM 2018-03-16 2018-03-16 Europe/London SRI DEVI VARAHI AMBIKA HOMAM

Program Details:


09:30 AM Sri Kubera Shivalingam Abhishekam
10:30 AM Sri Tantrik Ganapathi Abhishekam
11:00 AM Sri Swarna Lakshmi Homam
06:30 PM Sri Devi Parashakthi Abhishekam followed by Sahasranamarchana
09:00 PM Surya Hora Sri Devi Vaaraahi Homam

Tatooine Luke Skywalker luke@starwars.com

  • 551W.Kennett, Pontiac, Michigan 48340 , Michigan, Michigan 0
  • om@parashakthitemple.org
  • 248-322-4731
  • www.parashakthitemple.org

About

Program Details:


09:30 AM Sri Kubera Shivalingam Abhishekam
10:30 AM Sri Tantrik Ganapathi Abhishekam
11:00 AM Sri Swarna Lakshmi Homam
06:30 PM Sri Devi Parashakthi Abhishekam followed by Sahasranamarchana
09:00 PM Surya Hora Sri Devi Vaaraahi Homam