SRI RAMANUJA JAYANTHI 2018-04-21 2018-04-21 Europe/London SRI RAMANUJA JAYANTHI

Program Details:-

08:40 AM Guruhora special Ashtaakshara Mahamantra Japa Homam, Sri Ramanuja Gaayatri Mantra Homam followed by Sri Venkateswara Swamy Abhishekam & Aaradhanam for Sri Ramanujaacharya Portrait
09:00 AM Sri Kubera Shivalinga Abhishekam
09:30 AM Sri Navagraha Abhishekam
06:00 PM Sri Lakshmi Narasimha Abhishekam
07:30 PM Sri Hanuman Chalisa followed by Archana

Tatooine Luke Skywalker luke@starwars.com

  • 551W.Kennett, Pontiac, Michigan , Pontiac, Michigan 48340
  • om@parashakthitemple.org
  • 248-322-4731
  • www.parashakthitemple.org

About

Program Details:-

08:40 AM Guruhora special Ashtaakshara Mahamantra Japa Homam, Sri Ramanuja Gaayatri Mantra Homam followed by Sri Venkateswara Swamy Abhishekam & Aaradhanam for Sri Ramanujaacharya Portrait
09:00 AM Sri Kubera Shivalinga Abhishekam
09:30 AM Sri Navagraha Abhishekam
06:00 PM Sri Lakshmi Narasimha Abhishekam
07:30 PM Sri Hanuman Chalisa followed by Archana