THAI PONGAL/MAKARA SANKRANTHI/ MAKARA VILAKKU/ UTTARAAYANA PUNYA KAALAM 2018-01-14 2018-01-14 Europe/London THAI PONGAL/MAKARA SANKRANTHI/ MAKARA VILAKKU/ UTTARAAYANA PUNYA KAALAM

08:30 AM SRI DEVI PARASHAKTHI MAHAALANKAARA DARSHANAM SPECIAL AARADHANAM FOLLOWED BY SRI SURYA BHAGAVAN ARCHANA, 

09:30 AM Sri Kuberashivalinga Abhishekam,

10:30 AM Sri Ayyappa Mahaabhishekam followed by Padi Puja,

06:30 PM Sri Devi Parashakthi Abhishekam followed by Pongal making in front of sri Devi Parashakthi ,

08:30 PM Sarvadosha Nivarana Peetham Archana

Tatooine Luke Skywalker luke@starwars.com

  • 551W.Kennett, Pontiac, Michigan 48340 , Detroit, Michigan 0
  • om@parashakthitemple.org
  • 248-322-4731
  • www.parashakthitemple.org

About

08:30 AM SRI DEVI PARASHAKTHI MAHAALANKAARA DARSHANAM SPECIAL AARADHANAM FOLLOWED BY SRI SURYA BHAGAVAN ARCHANA, 

09:30 AM Sri Kuberashivalinga Abhishekam,

10:30 AM Sri Ayyappa Mahaabhishekam followed by Padi Puja,

06:30 PM Sri Devi Parashakthi Abhishekam followed by Pongal making in front of sri Devi Parashakthi ,

08:30 PM Sarvadosha Nivarana Peetham Archana