SRI MAHA SUDARSHANA KALASHA PUJA & JAPAM - 2018 2018-12-11 2018-12-11 Europe/London SRI MAHA SUDARSHANA KALASHA PUJA & JAPAM - 2018

Program Details

December 11th, 2018 (Tuesday)

09:30 AM  Sri Shivalinga Abhishekam
10:00 AM  Shukra Hora Sri Sravana Nakshatra Sri Maha Sudarshana Kalasha Puja followed by Japam
10:30 AM  Sri Subrahmanya Swamy Abhishekam
04:00 PM  Raahukaala Archana
06:30 PM  Sri Devi Parashakthi Abhishekam 

Tatooine Luke Skywalker luke@starwars.com

  • Tuesday, Dec 11,2018
  • Wednesday, Dec 12,2018
  • 551 W.Kennett , Pontiac, Michigan 48340
  • om@parashakthitemple.org
  • 248-322-4731
  • www.parashakthitemple.org

About

Program Details

December 11th, 2018 (Tuesday)

09:30 AM  Sri Shivalinga Abhishekam
10:00 AM  Shukra Hora Sri Sravana Nakshatra Sri Maha Sudarshana Kalasha Puja followed by Japam
10:30 AM  Sri Subrahmanya Swamy Abhishekam
04:00 PM  Raahukaala Archana
06:30 PM  Sri Devi Parashakthi Abhishekam